نذری

 

توضیحات

به نیابت از اقاامام زمان تهیه شله زرد با همکاری کلیه اعضا خانواده سه فرزندم و همسرم و تقسیم بین افراد درخیابان و خانه ایتام و معلولین

نظرات

جزئیات

استان : هرمزگان
شهر : بندرعباس

  • 295
  • 0


ارسال شده توسطاین را به اشتراک بگذاریدمهر مهدوی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نگهبانی مهر مهدوی کمک به کودکان روستایی در مناطق محروم مهر مهدوي یه دورهمی دوستانه نذر کتاب مهر مهدوی مهر مهدوی یمن سه شنبه های مهدوی دانشگاه امیرکبیر اراک پخش افطاري به مستمندان سرپرستی فرزند معنوی