نزدیک شدن به امام زمان

 

توضیحات

عهد میبندم به امامم نزدیک شم، با خوندن کتاب، به نیابتشون کار خیر کردن و ...

نظرات

جزئیات

استان : تهران
شهر : بدون شهر

  • 138
  • 0


ارسال شده توسط

H. Sadat H. Sadat

hsheaاین را به اشتراک بگذاریدمهر مهدوی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نشانک قرآنی کمک به موسسه مصاف مهر مهدوی مهر مهدوی از نوع برنامه نویسا :) نذر امام زمانم کمک مالی طرح جمعه آخر سال اکرام ایتام کمک به موسسه مصاف کاشت درخت مهر مهدوی پخش بسته های فرهنگی به همراه خوراکی و برگه ی تبلیغ مهر مهدوی در بین دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی