خط مشی حریم خصوصی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

مهر مهدوی #مهر_مهدوی کمک ناچیزبه موسسه مصاف برای برپایی موکب اقا صاحب الزمان در اربعین حسینی #مهرمهدوی کمک به نیازمندان حمایت کمک به موکب #مع امام منصور طرح جمعه آخر سال زیارت شهید قرآنی منا حاج حسن دانش پخش برنج و مرغ برای نیازمندان #مهرمهدوی اهدای میوه به نیازمندان