برچسب‌گذاری شده با اربعین


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

غذای نذری این ساندویچا واقعا میرسه به گشنه مونده ها گدایان آخر شب که تو آشغالا دنبال ...... معلم مهدوی کمک به چند خانواده کم بضاعت در مشهد از طرف امام زمان کمک به فرزند معنوی تحویل کیف‌پول کمک برای جراحی به نیابت امام زمان کمک به جمعیت امام علی به نیت امام زمان #مهر_مهدوی سبد کالا کارفرهنگی به نیت حجاب کمک به مردم یمن