برچسب‌گذاری شده با اردوی جهادی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نذرفرهنگی کتاب برای آقا و به نیابت آقا عيد قربان کمک به نیازمندان اهدای فیش غذای حضرتی به یک خانواده ۴ نفره از طرف امام زمان (عج) حرص درخت مهر مهدوی در مناطق محروم نمایشگاه به نیت سلامتی امام زمان به نیت تعجیل در ظهور آقا جانمان امام زمان، این کتاب درسی رو به یکی از بچه هایی که احتیاج داشت اهدا کردم... کمک به مردم مظلوم یمن کمک هزینه ازدواج طرح جمعه آخر سال