برچسب‌گذاری شده با افطاری ساده


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

اهدا لباس برای رضای خداوند کمک هزینه ساخت مسجد کمک‌ به موسسه مصاف سرگرمی با بچه های روستا به نیابت امام زمان اهدای مبلغی برای کمک به ساخت خانه برای هموطنان زلزله زده اردوی شمال بچه های بدسرپرست # آغاز امامت نذری سه شنبه های مهدوی دانشگاه امیرکبیر اراک #درک-عاشورا طرح جمعه آخر سال