برچسب‌گذاری شده با امام زمان


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نیمه شعبان فرزند خواندگی تهیه کارت یلدای انتظار و پخش بن دانش آموزان مدرسه به مناسبت شب یلدا زیارت شهید قرآنی منا حاج حسن دانش مبلغی برای خرید نان نشانک قرآنی هدیه به نیازمندان نذر فرهنگی نذرفرهنگی کتاب برای آقا و به نیابت آقا کمک به بیمار نیازمند #مهرمهدوی تهيه غذا