برچسب‌گذاری شده با امام زمان


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح شب قدر پسرمو نذر امام زمانش کردم #مهر_مهدوی کمک به نیازمندان کمک به ایتام کمک به نیازمندان #سبد_کرامت بخاطر امام زمان اسراف نکنیم نیابت از شهید مهر مهدوی توزیع اقلام # مهر مهدوی