برچسب‌گذاری شده با انقلابیگری


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

شهید ابراهیم هادی هدیه کردن پول برای شفای مریض کمک به موسسه مصاف نمایشگاه به نیت تعجیل در ظهور آقا جانمان امام زمان، این کتاب درسی رو به یکی از بچه هایی که احتیاج داشت اهدا کردم... موکب مع امام منصور کمک به موسسه امام زمانی مصاف تحویل کیف‌پول طرح جمعه آخر سال طرح جمعه آخر سال کمک به ایتام #مهرمهدوی