برچسب‌گذاری شده با بنیاد کودک


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

زاهدان کمک به والدین طرح جمعه آخر سال نگهبانی اکرام ایتام مهرمهدوی کمک به ایتام # مهر مهدوی حمایت از کالای ایرانی یمن تهیه اقلام پخش بسته های فرهنگی به همراه خوراکی و برگه ی تبلیغ مهر مهدوی در بین دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی