برچسب‌گذاری شده با درخت


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی سلام برابراهیم دردانشگاه  جفت کردن کفش طرح جمعه آخر سال #مهرمهدوی برگزاری فعالیت های فرهنگی توسط گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در روستا حاجی آباد چند سبد غذایی برای سه خانواده نیازمند مهر مهدوی - ایستگاه صلواتی دیدار با شهدا #مهر_مهدوی نذورات اربعین اهدا لباس کمک به کارگرم