برچسب‌گذاری شده با دعا


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

خدمت به فرزند شهرام آسن کمک به چند خانواده نیازمند در روز نیمه شعبان به عنوان عیدی از طرف آقا آماده کردن سحری برای شب قدر پذیرایی از منتظران طرح جمعه آخر سال طرح جمعه آخر سال موکب مع امام منصور کمک به ستاد دیه ثبت نام رایگان پیاده روی اربعین مهر مهدوی اردوی جهادی روستای حسین آباد شهر گنبد به نیابت امام زمان