برچسب‌گذاری شده با رائفی پور


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال مهر مهدوی صلوات برای ظهور مهرمهدوی تحصیل برای امام زمان پوستر مهر مهدوی جهت تبلیغ در شهرستان ها کمک برای تجهیزات پزشکی مرکز درمانی روستایی عید غدیر کمک به نیازمندان کمک به موسسه مصاف آماده کردن سحری برای شب قدر پخش بسته های فرهنگی به همراه خوراکی و برگه ی تبلیغ مهر مهدوی در بین دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی