برچسب‌گذاری شده با زیارت


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

#مهر_مهدوی مهرمهدوی هدیه به نیابت امام زمان کمک به همنوع نذر فرهنگی طرح جمعه آخر سال سرطان خون پخش نان خرما ایده مهر مهدوی مهر مهدوی طرح جمعه آخر سال سرپرستی فرزند معنوی