برچسب‌گذاری شده با سرطانی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نذری شب قدر مهر مهدوی شل زرد نذری #مهر مهدوی نذر به نیت تعجیل در ظهور مهرمهدوی کمک به بیمار سرطانی تغییر برای امام زمان بازدید از جانبازان دفاع مقدس سرپرستی فرزند معنوی تغییر دوست دیدار با شهدا