برچسب‌گذاری شده با غرفه کودک و نوجوان هیات انصارالمهدی عج شهر لپویی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

افطاری ساده طرح جمعه آخر سال اهدای خون کمک 120 هزار تومانی به پدر یک دختربچه سرطانی مهر مهدوی یمن کمک در دروس مشارکت در طرح محسنین کمیته امداد، ماهیانه پنجاه هزارتومان # مهر مهدوی مهرمهدوی کرایه تاکسی به حساب آقا پخش چای صلواتی