برچسب‌گذاری شده با غرفه کودک و نوجوان هیات انصارالمهدی عج شهر لپویی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

کمک به افراد بی بضاعت در گرونی های اخیر طرح شب قدر نذرفرهنگی کتاب برای آقا و به نیابت آقا هدیه به عراقی‌ها دستمزد کم گرفتن#مهر مهدوی کمک به خیریه مهر مهدوی طرح جمعه آخر سال #مهرمهدوی کمک به خیریه برگزاری مراسم نماز کمک به همایش کوچه های عاشقی جمعیت امام علی به نیابت امام زمام