برچسب‌گذاری شده با مسجد


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

تقدیر از معلم پخش افطاري به مستمندان کمک به نیازمندان شله زرد نذری خرید میوه و شیرینی شب خواستگاری یک بچه یتیم جمع آوری زباله کمک به مردم یمن نیمه شعبان تغییر برای امام زمان شراکت با امام زمان طرح جمعه آخر سال کمک به مردم یمن