برچسب‌گذاری شده با مصاف


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

جمع آوری کیسه های نماز جمعه #مهر_مهدوی #مهر_مهدوی از طرف حضرت مهدی عزیزم کارفرهنگی به نیت حجاب #مهرمهدوی اهدای کالا کمک به موسسه مصاف هدیه به نیابت امام زمان #مهر مهدوی کمک به مناطق محروم پخش نان خرما