برچسب‌گذاری شده با مطالعه


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

مهرمهدوی کمک به موکب اربعین پخش برنج و مرغ برای نیازمندان کمک به مردم یمن #مهرمهدوی کمک به نیازمندان افطاری ساده کمک به مردم مظلوم رسوندن یک سرباز به محل خدمتش برگزاری فعالیت های فرهنگی توسط گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در روستا حاجی آباد نیابت از شهید شل زرد نذری