برچسب‌گذاری شده با مطالعه


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

برای رضای خداوند تحویل کیف‌پول کمک به آزادی زندانیان به نیت امام زمان (عج) #مهرمهدوی به نیت سلامتی امام زمان جفت کردن کفش کمک به زندانیان جرایم غیر عمد طرح جمعه آخر سال تهیه سبد غذایی چله ترک گناه برای خوشحالی امام زمان جمع آوری زباله نذورات اربعین