برچسب‌گذاری شده با مع_امام_منصور


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال پذیرایی از پاکبانان نیمه شعبان کمک به نیازمند پسته و بادام برای شب قدر کمک به ایتام تهیه بسته ارزاق کمک به خانواده کم بضاعت و مریض دار پرچم مصافی ها بالاست نشانک قرآنی یه روز بارونی اهدا لباس