برچسب‌گذاری شده با مهرمهدوی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

مهر مهدوی بنری رو جهت تبلیغ آقا صاحب الزمان (عج) در چهارراه نزدیک محلون نصب کردیم طرح جمعه آخر سال نذر به نیت تعجیل در ظهور پرچم مصافی ها بالاست پرداخت بدهی مهر مهدوی #مهر_مهدوی #مهر مهدوی مهر مهدوی با حیوانات مهربان باشیم حقوق