برچسب‌گذاری شده با هزینه


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

معرفت امام کمک به موسسه مصاف کمک به خانواده های بی سرپرست مهرمهدوی اهدای پیراهن به ساکنین کوره آجر پزی(موسسه خیریه فردای سبز) توزیع ارزاق در روز میلاد امام حسن(ع) #درک-عاشورا اوازم تحریر معلم مهدوی افطاری ساده کمک به فرزند معنوی طرح جمعه آخر سال