برچسب‌گذاری شده با کتاب


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

کمک برای آزادی زندانیان کمک به نیازمندان مقداری کمک مالی جهت ساخت یک خانه مهر مهدوی صلوات برای سلامتی آقا طرح جمعه آخر سال طرح جمعه آخر سال #مهر مهدوی مشارکت در طرح محسنین کمیته امداد، ماهیانه پنجاه هزارتومان اردوی جهادی کارت اهدا عضو #یک_کار_خوب #یک_حال_خوب