برچسب‌گذاری شده با کتاب


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

کمک به خیریه اهدای کالا کمک به موسسه دیدار والدین مهر مهدوی مهر مهدوی تهیه سی دی #مهر مهدوی خدمت به فرزند دیدار شهدا اکران فیلم های موسسه مصاف مثل فستیوال آزادگی در پایگاه بسیج انصارالمهدی(عج)و مسجد امام ذوالانوار(ره)...ثواب این فعالیت فرهنگی تقدیم به قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان(عج) مهر مهدوی