برچسب‌گذاری شده با کمک


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال مهر مهدوی اجرای برنامه در خانه سالمندان برگزاری فعالیت های فرهنگی توسط گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در روستا حاجی آباد اهدای پلاسما به عشق امام زمان نیمه شعبان پسرمو نذر امام زمانش کردم کمک رسانه ای #مهرمهدوی کمک برای تجهیزات پزشکی مرکز درمانی روستایی طرح جمعه آخر سال سرگرمی با بچه های روستا به نیابت امام زمان