برچسب‌گذاری شده با گلستان


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

هیات انصارالمهدی دهه دوم محرم شهر لپویی طرح جمعه آخر سال کمک به همنوع ویزیت دکتر طرح جمعه آخر سال تغییر دوست نیمه شعبان کمک به کودکان روستایی در مناطق محروم کمک به بیمار نیازمند بنری رو جهت تبلیغ آقا صاحب الزمان (عج) در چهارراه نزدیک محلون نصب کردیم کمک به نیازمندان #مهر مهدوی