برچسب‌گذاری شده با ACM


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

افطاری ساده بدون نام این ساندویچا واقعا میرسه به گشنه مونده ها گدایان آخر شب که تو آشغالا دنبال ......    نذری به نیابت از امام زمان شب شهادت  امیرالمومنین مهر مهدوی کمک به مردم یمن موکب مع امام منصور اردوی جهادی مهر مهدوی کمک برای آزادی زندانیان کمک به ساخته شدن خانه کمک به یه شیعه‌ی امام زمان