برچسب‌گذاری شده با ACM


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال با حیوانات مهربان باشیم تخفیف # مهر مهدوی عیدی برای ایتام هدیه ازدواج به مناسبت عید غدیر کمک نقدی به بخش دارو کمک به زندانیان بدهکارمالی #مهرمهدوی اهداء کتاب کمک به نیازمندان تقدیر از معلم