برچسب‌گذاری شده با Shia


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

تهیه و توزیع 25 سبد کالا توسط گروه جهادی فرهنگی اَبـناءُ‌‌‌‌الخـامِـنِــه‌ای مهر مهدوی #مهر_مهدوی#عید_غدیر مهر مهدوی کمک به نیاز مندان کمک به موسسه مصاف #مهر_مهدوی ثبت نام رایگان پیاده روی اربعین کمک به خادم مسجد صدقه هفتگی کمک به نیازمندان نگهبانی #مهر مهدوی