برچسب‌گذاری شده با Shia muslims


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

مهرمهدوی پخش میوه بین همکاران مهر مهدوی کمک به بزرگترها کمک به یه شیعه‌ی امام زمان نظری ظهور امام زمان ( عج ) آش نذری #مهرمهدوی وجوهات کمک به نیازمندان برگزاری مراسم نماز مهر مهدوی