دسته‌بندی
مشارکت در تهیه جهیزیه عید بیعت

مشارکت در تهیه جهیزیه عید بیعت

مشارکت در تهیه جهیزیه عید بیعت
اعزام زائر به پیاده روی اربعین

اعزام زائر به پیاده روی اربعین

اعزام زائر به پیاده روی اربعین
اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر

اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر

اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر
تهیه بسته گوشت و ماهی شب عید

تهیه بسته گوشت و ماهی شب عید

تهیه بسته گوشت و ماهی
رهن دفتر مهرمهدوی

رهن دفتر مهرمهدوی

رهن
مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد استان خوزستان

مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد استان خوزستان

مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد استان خوزستان
فرم استعداد یابی فوتبال

فرم استعداد یابی فوتبال

فرم استعداد یابی فوتبال
یلدای مهدوی

یلدای مهدوی

مشارکت در تهیه بسته‌های شب یلدا