به همت مهدی یاوران عزیز در استان خوزستان و شهر اهواز؛ کارگاه خیاطی مهرمهدوی جهت اشتغال خانواده های تحت پوشش مهرمهدوی اهواز راه اندازی شد و در حال حاضر در حال اموزش عزیزان هستیم و به زودی فعالیت این کارگاه آغاز خواهد شد. البته در همین روز های ابتدایی هم این کارگاه سفارشاتی داشته است.

 

برچسب‌ها: