جشن متفاوت نیمه شعبان در کنار بچه‌های گل یکی از روستا‌های سیستان و بلوچستان