گزارش تصویری اعزام کاروان ۴۱ نفری زائر اولی به مشهد مقدس از شهرستان زابل