خادم مهرمهدوی
خادم مهرمهدوی
خادم مهرمهدوی

فعالیت های که مهدوی تماما با همکاری و مشارکت های مردمی در حال انجام است شما مهدی یاور گرامی نیز در صورتی که تمایل به همکاری با مهر مهدوی در زمینه های مختلف دارید می‌توانید در این قسمت ثبت نام فرمایید
لازم به ذکر است استان هایی که در لیست امده، استان هایی هستند که موسسه در این استان ها فعال و نمایندگی رسمی دارد و الویت با همکاری در این استان ها می باشد، اما عزیزان حاضر در استان های دیگر نیز با ثبت در قسمت سایر استان ها می توانند فرم زیر را پر کرده تا در صورت لزوم از ظرفیت این عزیزان در سایر استان ها استفاده شود.

نکته مهم : عزیزان اگر ظرفیت خاصی مثل ماشین، وانت و ... دارند در قسمت توضیحات بیشتر قید فرمایید.

تأمین شده
102 نفر
میزان نیاز
313 نفر
همراه می‌شوم