مسکن و اقلام منزل
مسکن و اقلام منزل
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه مسکن و اقلام منزل نیازمندان هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه مسکن و اقلام منزل نیازمندان هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم