دسته‌بندی
خادم مهرمهدوی
3
نذورات اخصاصی
11
امور دفتری موسسه

امور دفتری موسسه

مبالغ اهدایی در این قسمت در راستای امور دفتری موسسه هزینه خواهد شد
قرض الحسنه

قرض الحسنه

مبالغ واریزی در این قسمت به موضوع قرض الحسنه اختصاص داده خواهد شد
اطعام و ارزاق

اطعام و ارزاق

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه تهیه و توزیع اطعام و بسته های ارزاق معیشتی هزینه خواهد شد
قربانی

قربانی

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه توزیع قربانی بین خانواده های نیازمند هزینه خواهد شد
جهیزیه و ازدواج

جهیزیه و ازدواج

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند و تسهیل گری امر ازدواج هزینه خواهد شد
اشتغال زایی

اشتغال زایی

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اشتغال زایی هزینه خواهد شد
مسکن و اقلام منزل

مسکن و اقلام منزل

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه مسکن و اقلام منزل نیازمندان هزینه خواهد شد
آزادی زندانی غیرعمد

آزادی زندانی غیرعمد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد هزینه خواهد شد
فرهنگی و زیارتی

فرهنگی و زیارتی

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه فرهنگی و زیارتی نیازمندان هزینه خواهد شد
درمانی

درمانی

مبالغ اهدایی در این قسمت در راستای حمایت از بیماران نیازمند هزینه خواهد شد
لوازم تحریر و تحصیلی

لوازم تحریر و تحصیلی

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه امور تحصیلی و توزیع لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند هزینه خواهد شد